afbeelding afbeelding

Triskel

De triskel is een symbool in de vorm van drie radiaal symmetrisch bogen, open spiralen, in elkaar gedraaide driehoeken, knopen, menselijke benen enz. De originele betekenis is niet bekend. Vaak wordt, zoals bij de meeste spiraalvormen, vermoed dat ze staan voor het web van het leven of symbolisch voor de zon.

Bij de hedendaagse duiding speelt de "magische drie", vooral in de Keltische mythologie, een grote rol. Dus kunnen meerdere samenhangen en cycli worden genoemd:

verleden, heden en toekomst

geboorte, leven en dood

lichaam, ziel en geest

denken, voelen en willen

meisje, moeder en wijze vrouw

vader, moeder en kind

links, rechts en midden

vrijheid, gelijkheid en broederschap

cultuur, recht en economie

publiek, politiek en privaat

Vader, Zoon en Heilige Geest

geloof, hoop en liefde