afbeelding afbeelding

Nieuw Nederland

Landsdelen, regio's en streken


PRO heeft een voorstel gemaakt hoe Nederland er bestuurlijk uit zou kunnen zien. Gedeeltelijk wordt hierin de visie weergegeven van de Verein Neustart Schweiz. Het gaat om een toekomst waarin wordt uitgegaan van lokale en regionale zelfvoorziening. Per buurtschap, wijk, dorp, stad, streek, regio en landsdeel kunnen verkiezingen worden gehouden, met en zonder politieke partijen. De basis is de buurtschap en de regio.

Daarnaast wordt Nederland verdeelt in zes landsdelen. Nederland gaat intensieve relaties aan met Vlaanderen en de Duitse deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen, zich verder ontwikkelend tot Laagland en Dietsland. Dit past helemaal in het wereldwijde denken over samenwerking van grote en kleine regio's.

Het vraagt allemaal lef van burgers en bestuurders. Samen kunnen ze aan de slag met een nieuwe visie voor de toekomst. Een visie die duurzaam en veerkrachtig is. Een visie die recht doet aan de vele commonieën: wijkparken, dorpswinkels, stadstuinen, energiecoöperaties, repair cafés, wooncollec-
tieven, zorgcoöperaties, voedselgemeenschappen enz.

 
 
TOELICHTING

Buurtschap, wijk of klein dorp, 500 inw.
Streek, stadsdeel, groot dorp of kleine stad, 20.000 inw.
Regio vanaf 100.000 inw.
Landsdeel  vanaf 500.000 inw.


Regio’s kunnen één of meer gemeenten vormen vanaf 100.000 inwoners. Regio’s en landsdelen kunnen ook samenwerkingsverbanden zijn.


Uitgangspunt is dat beleid en uitvoering op zo klein mogelijke schaal plaatsvindt. Bestuurders van een grotere schaal zijn vertegenwoordigers van een kleinere schaal.


Buurtschappen enz. en streken enz. kiezen een bestuur uit hun midden.
Regio’s / gemeenten kiezen bestuursleden uit de regio’s / gemeenten en uit politieke partijen, 50/50.
In landsdeelraden worden mensen gekozen uit het landsdeel en politieke partijen, 50/50.

 

VOORBEELDEN VAN STREKEN


1. Het Bildt

2. Westerkwartier

3. Eemsdelta

4. Oldambt

5. Westerwolde

6. Veenkoloniën

7. Hunzedal

8. Hondsrug

9. Kop van Overijssel

10. Noordoostpolder

11. IJsseldelta

12. Vechtdal

13. Graafschap

14. Gelderse Vallei

15. Wieringen

16. Noordkop

17. West-Friesland

18. Het Gooi

19. Lopikerwaard

20. Utrechtse Heuvelrug

21. Westland

22. Schieland

23. Alblasserwaard

24. Voorne Putten

25. Hoekse Waard

26. Goeree Overflakkee

27. Schouwen Duiveland

28. St. Philipsland

29. Tholen

30. Noord Beveland

31. Walcheren

32. Zuid Beveland