afbeelding afbeelding

Lezersbijeenkomsten, netwerken, hermitages en kloosterdorpen

Het begin kan zijn het houden van bijeenkomsten van lezers van:
 

Contactblad Mertonvrienden
thomasmerton.nl

De Kovel
dekovel.org

Herademing
herademing.nl

Klooster!
kloostermagazine.nl

Nieuwsbrief
Getijdengemeenschap De Binnenkamer
bidindebinnenkamer.nl

Iona Nieuwsbrief
ionacommunity.nl

Nieuwsbrief Kleiklooster
kleiklooster.nl

Nieuwsbrief MVCT
meditatievanuitdechristelijketraditie.nl

Nieuwsbrief Nieuw Sion
nieuwsion.nl

Nieuwsbrief Nijkleaster
nijkleaster.frl

Nieuwsbrief Stadsklooster Groningen
stadskloostergroningen.nl

Nieuwsbrief Stadsklooster Simpelhuys
stadskloostersimpelhuys.nl

Nieuwsbrief Vacare
vacare-meditatie.nl

Nieuwsbrief WCCM
Christelijke Meditatie Nederland
wccm.nl

Nieuwsbrief WCCM België
christmed.be

De Hooge Berkt
hoogeberkt.nl


Hieruit kan een netwerk van part-time heremieten ontstaan voor mensen die elkaar intensiever willen ontmoeten.

Voor hen die bijelkaar willen wonen kunnen hermitages en kloosterdorpen worden gesticht naar Keltisch voorbeeld.

Centraal thema is wat we voor elkaar en de wereld kunnen betekenen.

De stadskloosters en Nijkleaster, Nieuw Sion en De Hooge Berkt kunnen misschien dienen als ontmoetingsplek voor de verschillende landsdelen.

Mede uit bovenstaande kan ook het gemeenschapsnetwerk ontstaan.

Bovengenoemde organisaties, andere landelijke organisaties en plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen samen een landelijk dekkend netwerk vormen dat een basis legt voor een vernieuwende samenleving.

BOEKEN
 

Kluizenaars
Avonturen van de eenzaamheid

Leven als een kluizenaar
Wijze lessen voor alledag

En toen kon ik weer bidden
Gesprekken met een kluizenaar

Kelric
Wijsheid van een Ierse monnik

Eremitisch Leben Heute

Einsam und allein?
Eremieten in Deutschland

Einsamkeit schaft Raum

Gelebte Einsamkeit
Eremiten Heute

Allein ist auch genug

Seele sucht Ruhe
Gedanken aus der Einsiedelei

Klaus von Flüe
Der Heilige für unsere Zeit

Hüterin der Stille
Mein Leben als Stadt-Eremitin

*

God beminnen als de Kelten

In de traditie van Iona

Er zijn

Het Keltische visioen

De Keltische manier van bidden

Keltische spiritualiteit

Dienaren van God

Eiland van heiligen en geleerden

Echo's uit de eeuwigheid

Pelgrimage van smaragd

Woorden van wijsheid van de Kelten

Gebedenboekje

Keltische zegenbeden

Anam Cara:
Mystiek uit de Keltische wereld

Met één voet in het paradijs
Een Keltische kijk op de levensfasen
van de mens

Keltische wijsheden

Zon en kruis
van steenkring tot
vroegchristelijk kruis

Ierse heiligen, helden en druïden

De wereld van Sint Brandaan

Irische Segenswünsche

Wir träumen die Lieder
Irische Segenssprüche

Du bist unser alles
Altirische Gebete
Miniaturen aus dem Book Of Kells

Columbans Revolution

The Book of Kells

Celtic saints

The blessed trinity of Ireland

Irish missionaries

St. Patrick and Irish Christianity

Patrick in his own words

Columbanus
The earliest voice of Ireland

Saint Culumba
his life and legacy

Aidan, Bede and Cuthbert
Three Inspirational Saints

Following the Celtic Way

Colonies of heaven

Restoring the Woven Cord
Strands of Celtic Christianity
for the Church today

Every earthly blessing
Rediscovering of the Celtic Tradition

Saltair
Prayers from the Irish tradition

Celtic Blessings

Celtic Prayers

How the Irish saved civilization