afbeelding afbeelding

Kloosterdorpen

PRO is begonnen met de voorbereidingen van Kloosterdorp Nedersaksen bij Valthermond (Dr.) en de Nedersaksenlijn.

In een kloosterdorp wonen 150 volwassenen plus kinderen, die allemaal op verschillende manieren deelnemen aan het kloosterleven.

Kloosterdorpen kunnen ook een basis leggen voor een vernieuwende samenleving.

Hoe mooi zou het zijn dat in alle provincies van Nederland en Vlaanderen minstens één kloosterdorp komt.

Samen met landelijke organisaties en plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen we initiatieven nemen.

Nedersaksen bestaat uit de volgende deelgebieden: Groningen, Drenthe, Stellingwerf, Salland, Twente, Veluwe en Achterhoek. nedersaksenlijn.nl en  nedersaksisch.com

Initiatiefnemers kunnen nu al beginnen met een dorps- stads- streek of regioklooster, gebruikmakend van bestaande accommodatie. Misschien kan dat leiden tot een landelijk dekkend kloostergebeuren.

Kijk verder bij Meditaties.