afbeelding afbeelding

Grootregio Nedersaksen

grootregio nedersaksen

Nedersaksen heeft veel gemeenschappelijks. Op nedersaksisch.com en nedersaksenlijn.nl kunt u veel daarvan vinden.

Op het gebied van religie, taal, kunst, cultuur en onderwijs kunnen we veel samen doen. Dit is het publieke domein, het domein van ontwikkeling en vrijheid.

Daarna komt het politieke domein van recht, gelijkheid, partijen en dorps- en wijkraden.

Dan het private domein van rechtvaardigheid, broederschap, coöperaties , commons en andere bedrijven en organisaties.

Met onze kloosterinitiatieven willen we beginnen met bijeenkomsten in Coevorden en/of Valthermond.

De volgende stap is het toerisme. Voor bewoners en gasten zou er eigenlijk een gids en kaart moeten komen. Wie van de volgende organisaties neemt het initiatief? visitgroningen.nldrenthezuidoostfrieslandverslingerd aan sallandvisittwente.nlvisitveluwe.nlachterhoek.nl

Binnen de drie domeinen zijn er in de deelgebieden talrijke activiteiten die kunnen samenwerken en van elkaar leren. Wie maakt de website www.nedersaksen.eu?