Lezersbijeenkomsten, netwerk en hermitage

We willen beginnen met bijeenkomsten van lezers van  Contactblad Mertonvrienden, De Kovel, Herademing, Klooster!, Meditatief Leven, Nieuwsbrief Grieshog van de Nederlands Iona Groep, Nieuwsbrief Kleiklooster, Nieuwsbrief Nieuw Sion, Nieuwsbrief Nijkleaster, Nieuwsbrief Stadsklooster Groningen, Nieuwsbrief Stadsklooster Simpelhuys, Nieuwsbrief WCCM van Christelijke Meditatie Nederland, Nieuwsbrief WCCM Vlaanderen, Tijdschrift voor Geestelijk Leven, Website De Hooge Berkt.

Hieruit kan een netwerk van part-time heremieten ontstaan voor mensen die elkaar intensiever willen ontmoeten.

Voor hen die bijelkaar willen wonen kan een hermitage worden gesticht in b.v. Groningen of Drenthe.

aveniat

Centraal thema is wat we voor elkaar en de wereld kunnen betekenen.

De stadskloosters en Nijkleaster, Nieuw Sion en De Hooge Berkt kunnen misschien dienen als ontmoetingsplek voor de verschillende landsdelen.

Als u een lezersbijeenkomst wil organiseren en/of er aan deelnemen dan kunt u zich nu al opgeven. Vermeld u er dan bij voor welk landsdeel, regio en streek en uw naam, woonadres, emailadres en telefoonnummer. Als u een bijeenkomst wil organiseren dan geeft u hiermee ook toestemming uw gegevens te publiceren op de website en in de nieuwsbrief. Als organisator/deelnemer geeft u zich hiermee ook op als ontvanger van de nieuwsbrief.

Sitemap