Lezersbijeenkomsten, netwerk en hermitages

We willen beginnen met bijeenkomsten van lezers van  Contactblad Mertonvrienden, De Kovel, Herademing, Klooster!, Meditatief Leven, Nieuwsbrief Grieshog van de Nederlands Iona Groep, Nieuwsbrief Kleiklooster, Nieuwsbrief MVCT, Meditatie vanuit de Christelijke Traditie, Nieuwsbrief Nieuw Sion, Nieuwsbrief Nijkleaster, Nieuwsbrief Stadsklooster Groningen, Nieuwsbrief Stadsklooster Simpelhuys, Nieuwsbrief WCCM van Christelijke Meditatie Nederland, Nieuwsbrief WCCM Vlaanderen, Tijdschrift voor Geestelijk Leven, Website De Hooge Berkt.

Hieruit kan een netwerk van part-time heremieten ontstaan voor mensen die elkaar intensiever willen ontmoeten.

Voor hen die bijelkaar willen wonen kunnen hermitages worden gesticht.

Centraal thema is wat we voor elkaar en de wereld kunnen betekenen.

De stadskloosters en Nijkleaster, Nieuw Sion en De Hooge Berkt kunnen misschien dienen als ontmoetingsplek voor de verschillende landsdelen.

Als u een lezersbijeenkomst wil organiseren en/of er aan deelnemen dan kunt u zich nu al opgeven. Vermeld u er dan bij voor welk landsdeel, regio en streek en uw naam, woonadres, emailadres en telefoonnummer. Als u een bijeenkomst wil organiseren dan geeft u hiermee ook toestemming uw gegevens te publiceren op de website en in de nieuwsbrief. Als organisator/deelnemer geeft u zich hiermee ook op als ontvanger van de nieuwsbrief.

 

WEBSITES

thomasmerton.nl

dekovel.org

herademing.nl

kloostermagazine.nl

protestantsekerk.nl/vacare

ionagroep.nl

kleiklooster.nl

meditatievanuitdechristelijketraditie.nl

nieuwsion.nl

nijkleaster.nl

stadskloostergroningen.wordpress.com

stadskloostersimpelhuys.nl

hoogeberkt.nl

wccm.nl

christmed.be

tgl.be
 

BOEKEN

God beminnen als de Kelten

In de traditie van Iona

Er zijn

Het Keltische visioen

De Keltische manier van bidden

Keltische spiritualiteit

Dienaren van God

Eiland van heiligen en geleerden

Echo's uit de eeuwigheid

Pelgrimage van smaragd

Woorden van wijsheid van de Kelten

Gebedenboekje

Keltische zegenbeden

Anam Cara:
Mystiek uit de Keltische wereld

Met één voet in het paradijs
Een Keltische kijk op de levensfasen
van de mens

Keltische wijsheden

Zon en kruis
van steenkring tot
vroegchristelijk kruis

Ierse heiligen, helden en druïden

De wereld van Sint Brandaan

Irische Segenswünsche

Wir träumen die Lieder
Irische Segenssprüche

Du bist unser alles
Altirische Gebete
Miniaturen aus dem Book Of Kells

The Book of Kells

Celtic saints

The blessed trinity of Ireland

Irish missionaries

St. Patrick and Irish Christianity

Patrick in his own words

Columbanus
The earliest voice of Ireland

Saint Culumba
his life and legacy

Aidan, Bede and Cuthbert
Three Inspirational Saints

Following the Celtic Way

Colonies of heaven

Restoring the Woven Cord
Strands of Celtic Christianity
for the Church today

Every earthly blessing
Rediscovering of the Celtic Tradition

Saltair
Prayers from the Irish tradition

Celtic Blessings

Celtic Prayers

How the Irish saved civilization


*

Kluizenaars
Avonturen van de eenzaamheid

Dagboek van een kluizenaar

En toen kon ik weer bidden
Gesprekken met een kluizenaar

Kelric
Wijsheid van een Ierse monnik

Eremitisch Leben Heute

Einsam und allein?
Eremieten in Deutschland

Einsamkeit schaft Raum

Gelebte Einsamkeit
Eremiten Heute

Allein ist auch genug

Seele sucht Ruhe
Gedanken aus der Einsiedelei

Klaus von Flüe
Der Heilige für unsere Zeit

Columbans Revolution

Sitemap